Pacientu informācijas centrs
+ 371 67 229 599
info@virotherapy.eu


Pēcreģistrācijas pieredze

Publikācija par reto vēžu pacientu ilgstošu ārstēšanu ar onkolītisku ECHO-7 vīrusu rāda pārsteidzoši pozitīvus rezultātus

Medicīnas izdevums APMIS, (Acta Pathologica, Microbilogica Et Immunologica Scandinavia) publicējis Latvijā fiksētus klīniskos gadījumus, kad, pateicoties šeit pieejamai viroterapijai, vēža pēdējo stadiju pacienti ievērojami ir pārsnieguši dzīves ilgumu, kāds raksturīgs pie šādām diagnozēm. Publikācijā detalizēti aprakstīta 4. stadijas histiocitārās sarkomas, 3. stadijas sīkšūnu plaušu vēža un 4. stadijas melanomas pacientu veiksmīga onkolītiskā viroterapija. Pacienti viroterapiju ir saņēmuši ilgstoši un ārstēšanās laikā viņu veselības stāvoklis un dzīves kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies. Rīgas vīruss ir pasaulē pirmais klīniskai lietošanai apstiprinātais viroterapijas medikaments, kuru 2004. gadā reģistrēja Latvijā ļaundabīgās melanomas ārstēšanai. 2015. gadā medikamentu apstiprināja Gruzijā un 2016. gadā – Armēnijā. Tas ir pasaulē vienīgais klīniski apstiprinātais ģenētiski nemodificēts onkolītiskais vīruss. Viroterapija ar Rīgas vīrusu pagarina bezrecidīvu periodu, uzlabo pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti.

Ar viroterapiju ārstētie pacienti tika diagnosticēti 6.6, 3.5 un 7 gadus atpakaļ un viņu stāvoklis ārstēšanās laikā uzlabojās un saglabājās stabils. Šie vēža pacienti ilgstoši saņēma konkrēto terapijas veidu, kas tika uzsākta 1 līdz 2 mēnešus pēc diagnozes uzstādīšanas. Šie rezultāti ir daudzsološi un ļauj uzskatīt, ka ilgstoša viroterapija ar Latvijā izgudrotajām zālēm ir efektīvi pielietojama sarkomas, melanomas un sīkšūnu plaušu vēža ārstēšanā.

Imūnterapija ar adaptētu vīrusu (onkolītiskā viroterapija) pagarina dzīvildzi melanomas pacientiem pēc ķirurģiskas audzēja izņemšanas retrospektīvajā pētījumā

Retrospektīvā pētījuma rezultāti par onkolītiskās viroterapijas efektivitāti ir publicēti medicīnas žurnāla Melanoma Research tiešsaistes versijā 2015. gada 15. jūlijā.
http://journals.lww.com/melanomaresearch Pētījums atklāja, ka IB-IIC stadijas melanomas pacientiem, kas saņēma viroterapiju, bija 4-6 reizes lielākā iespējamība izdzīvot nekā tiem pacientiem, kas, balstoties uz pašreizējām melanomas ārstēšanas vadlīnijām, tika novēroti. Ir pierādīts, ka Rīgas vīrusam piemīt izcils drošības profils, jo nav saņemti ziņojumi par jebkādām nepatīkamām blaknēm no ārstēšanās ar viroterapiju vai tās pārtraukšanas.
Rezultāti rāda, ka onkolītiskā viroterapija ir ievērojams ieguvums daudziem pacientiem, jo tā pagarina dzīvildzi.

Avots: Melanoma Research. 2015 Jul 24. Doniņa S, Strēle I, Proboka G, Auziņš J, Alberts P, Jonsson B, Venskus D, Muceniece A.

Bezrecidīvu un bezmetastāžu periods II stadijas melanomas pacientiem

Retrospektīvajā pētījumā, ko publicēja Latvijas Ārsts, tika apskatīts bezrecidīvu periods II stadijas melanomas pacientiem. Rezultāti parādīja, ka pacientiem, kas tika novēroti, bija 6,7 reizes lielākā slimības progresijas iespējamība salīdzinājumā ar tiem, kas tika ārstēti ar onkolītisko viroterapiju.

Avots: Latvijas Ārsts. 2012, Nr.5. Doniņa et al.

← Atpakaļ More →
Adrese
Teātra 9-9, Rīga,
LV-1050, Latvija

Tālrunis
+ 371 67 229 599

E-pasts
info@virotherapy.eu