Ziņas par veiksmīgi pabeigtu Rigvir drošības pārbaudi
28.03.2019


Saņemta autorizēta informācija, ka Rigvir grupa ir veiksmīgi pabeigusi kompleksu zāļu sēriju pārbaudi. Ir konstatēta vairāku sēriju neatbilstību specifikācijai. Konkrēto zāļu sēriju izplatīšana ir tikusi savlaicīgi apturēta. Nav konstatēts apdraudējums pacientu veselībai un drošumam, bet konstatēta nebūtiska un īstermiņa eventuāla ietekme uz terapeitisko efektivitāti nelielam zāļu daudzumam, kas ticis realizēts.

Izmeklēšanā konstatēts, ka nav šaubu un risku attiecībā uz Rigvir drošumu, stabilitāti vai citiem apstākļiem, kas var izrietēt no vīrusa dabas un īpašībām. Noskaidrots, ka zāļu neatbilstība specifikācijai ir saistīta ar vairāku ārēju apstākļu kopumu, t.sk. attiecībā uz uzglabāšanas nosacījumiem. Visas nepilnības un eventuālie riski ir novēršami īstermiņā sadarbībā ar kontrolējošām institūcijām.

Iepriekš ir izskanējusi neprecīza un sagrozīta informācija par zāļu testu rezultātiem, ko veikusi neatkarīga laboratorija. Rigvir grupa norobežojas no šiem rezultātiem, jo tie veikti izmantojot citas šūnu kultūras un nevalidētas metodes un nav objektīvi salīdzināmi. Rigvir testi regulāri tiek veikti WHO references laboratorijā ar validētu metodi. Lai pārliecinātos par publiskas informācijas patiesumu, kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar Rigvir grupu personīgi: info@rigvir.com

Adrese
Jumeirah Lake Towers
Swiss Tower, office 204
P.O. Box 309073, Dubai, UAE

Tālrunis
+ 371 67 229 599


© 2019 International Virotherapy Center Limited. All Rights Reserved
SIA State of Well ir juridiski atbildīgs par mājas lapas saturu, saskaņā ar noslēgto Sadarbības un licences līgumu Nr. IVC-SW-02.01.2019. no 2019.gada 2. janvāra.