Vēsture

Onkolītisko vīrusu klīniskā izpēte aizsākās vēl 20.gadsimta sešdesmitajos gados izcilās latviešu zinātnieces profesores Ainas Mucenieces vadībā Latvijā, Mikrobioloģijas un Virusoloģijas institūtā. Vairāku desmitu gadu pētījumu rezultātā tika radīts onkolītiskā vīrusa ECHO-7 medikaments Rigvir.
Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā www.rigvir.com

Šobrīd šis medikaments ir pilnībā valsts kompensēts Latvijas pacientiem ar ļaundabīgās ādas melanomas diagnozi un iekļauts Latvijas Nacionālā veselības dienesta apstiprinātajās klīniskajās vadlīnijās. 2016. gadā medikamenta ražotājs saņēma Eiropas Komisijas programmas “Horizon 2020” grantu apakšprogrammā “Atbalsts biotehnoloģijām, lai veicinātu jaunu produktu noietu Eiropas tirgū“, ar mērķi reģistrēt medikamentu Eiropas Savienības tirgū (EMEA). 1960. gads
A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas Institūtā (Latvijas Zinātņu Akadēmija) konstatēts, ka cilvēka zarnu vīrusi, kas iegūti no maziem bērniem, spēj iznīcināt cilvēka audzējus, kas piepotēti kāmjiem (cilvēku angiosarkomas heterotransplantāts Sīrijas kāmju vaigu maisos).

1965. gads
Profesores Ainas Mucenieces vadībā institūtā organizēta Vēža viroterapijas laboratorija, lai pētītu šo parādību tālāk. Tiek pārbaudīti 60 dažādi zarnu vīrusu tipi un iegūti 5 visaktīvākie vēža šūnu iznīcinātāji. Viens no tiem tika nosaukts par Rīgas vīrusu. Ir konstatēts Rīgas vīrusa nekaitīgums un nespēja vairoties pieauguša cilvēka organismā.

1968. gads
Saņemta Latvijas Veselības aizsardzības ministrijas atļauja pielietot onkolītisko vīrusu vēža slimniekiem Republikas onkoloģijas dispansera 2. nodaļā un Paula Stradiņa v.n. Republikas klīniskās slimnīcas 18. ķīmijterapijas nodaļā (nod. vadītājas I. Priedīte, I. Kundziņa). Latvijas PSR Veselības Aizsardzības ministrijas 1968. gada 25. aprīļa pavēle Nr. 220a/20 “Par enterovīrusu klīnisko aprobāciju onkoloģiskiem slimniekiem, galvenokārt, ar gremošanas trakta ļaundabīgiem audzējiem”. Pētījumā iekļauti 415 slimnieki. Pierādīts Rīgas vīrusa nekaitīgums slimniekiem un epidemioloģiskā drošība.
Uzsākta vīrusa adaptācija (pieradināšana) ādas melanomas audos, jo šī audzēja šūnas ir nejutīgas pret staru un ķīmijterapiju. Adaptācija melanomā izdodas un tiek konstatēts melanomā adaptētā Rīgas vīrusa ārstnieciskais efekts.

1985. gads
Saņemta pozitīva atsauksme no Vissavienības Vēža centra (Maskava) zinātniskās padomes Rīgas vīrusa plašai klīniskai izpētei melanomas slimnieku un citu onkoloģisko slimnieku ārstēšanā. Latvijas onkodispanseru štatos tiek iekļauti imūnterapijas speciālisti. Klīniskajā izpētē piedalījās 3 Rīgas slimnīcas: LOC (agrāk Republikas onkodispansers), P. Stradiņa klīniskā slimnīca, AML/RSU Stomatoloģijas institūts un Saratovas onkoloģiskais dispansers (Krievija). Pavisam klīniskajā izpētē piedalījušies 1063 slimnieki.

1985. gads
Latvijas PSR Augusta Kirhenšteina v.n. Mikrobioloģijas institūts 1985. gadā izstrādāja instrukciju par vīrusa imunmodulātora pretrecidīva, pretmetastātisko īpašību klīnisko izpēti ādas melanomas slimniekiem saistībā ar ķirurģisko ārstēšanu un ķīmijterapiju.

1987. gads
Ar Padomju Savienības Farmakoloģijas komitejas atļauju klīniskā izpēte veikta arī Vissavienības Onkoloģijas centrā Maskavā un Saratovas onkodispanserā, kuros atzīts Rīgas vīrusa nekaitīgums pat ļoti smagiem, neārstējamiem slimniekiem.

1988. gads
Latvijas ZA Mikrobioloģijas institūta Vēža viroterapijas laboratorija organizējusi Vissavienības sanāksmes ar tēžu materiāliem. Šādas sanāksmes tika organizētas arī 1969. un 1977. gadā.

No 1990. līdz 1995. gadam
Ar Rīgas vīrusu tika ārstēti dažāda veida vēža slimnieki P. Stradiņa klīnikā un Latvijas Onkoloģijas centrā.

2002. gada 20. oktobrī
Tiek nostiprinātas Rīgas vīrusa izgudrojuma tiesības – saņemts patents.

2004. gada 29.aprīlī
Rīgas vīruss tiek reģistrēts LR Valsts Zāļu aģentūrā, līdz ar to kļūstot par pasaulē pirmo klīniski apstiprināto onkolītiskās viroterapijas medikamentu.

2008. gada 27. martā
Latvijas vadošie zinātnieki, onkologi un imunologi nodibināja Latvijas Viroterapijas Centru, lai attīstītu viroterapiju Latvijā un pasaulē. Vēlāk tas tiks pārdēvēts par Starptautisko Viroterapijas Centru , kura galvenā misija ir nodrošināt viroterapiju ikvienam vēža pacientam pasaulē, kuram tā nepieciešama.

2011. gadā
Onkolītiskā viroterapija ar Rīgas vīrusu tiek iekļauta Latvijas valsts apmaksāto medikamentu sarakstā ādas melanomas pacientiem.

2015. gada jūlijā
Onkolītiskā viroterapija tiek iekļauta Latvijas Nacionālā veselības dienesta klīniskajās vadlīnijās “Ādas vēža un melanomas diagnostika, ārstēšana un dinamiskā novērošana”.

2015. gadā
Onkolītiskā viroterapija ar Rīgas vīrusu tiek apstiprināta Gruzijā.

2016. gadā
Onkolītiskā viroterapija ar Rīgas vīrusu tiek apstiprināta Armēnijā.

2016. gadā
Tiek atvērts pasaulē pirmais vēža viroterapijas ekselences centrs - Global Virotherapy Cancer Clinic.

2016. gadā
Onkolītiskā vīrusa ražotājs saņem Eiropas Komisijas programmas “Horizon 2020” grantu apakšprogrammā “Atbalsts biotehnoloģijām, lai veicinātu jaunu produktu noietu Eiropas tirgū“, ar mērķi reģistrēt medikamentu Eiropas Savienības tirgū (EMEA)

2017. gadā
Onkolītiskā vīrusa ražotājs saņem īpaši uzņēmumam izstrādātas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) rekomendācijas medikamenta reģistrācijai ES. Uzņēmums iegūst arī Eiropas Komisijas programmas “Horizon 2020” izcilības apbalvojumu “Seal of Excellence” un WIPO Uzņēmuma intelektuālā īpašuma apbalvojumu (WIPO Enterprise Trophy).

← Atpakaļ


Adrese
Jumeirah Lake Towers
Swiss Tower, office 204
P.O. Box 309073, Dubai, UAE

Tālrunis
+ 371 67 229 599


© 2019 International Virotherapy Center Limited. All Rights Reserved
SIA State of Well ir juridiski atbildīgs par mājas lapas saturu, saskaņā ar noslēgto Sadarbības un licences līgumu Nr. IVC-SW-02.01.2019. no 2019.gada 2. janvāra.